Informácie

Registračný poplatok:  bez poplatku

Ubytovanie: 

zabezpečené priamo v hoteli  Maximus Resort a.s. - www.maximus-resort.czv jedno a dvojlôžkových izbách.  

Voľbu izby a meno spolubývajúceho je nutné vyznačiť v záložke Registrácia.  

Ubytovanie a strava hradené spoločnosťou Philips Czech Republic

Doprava: individuálna

Informácia pre lekárov zo Slovenske republiky:

Po skončení odborného podujatia vám bude vystavené potvrdenie o nepeňažnom príjme. Výška nepeňažného plnenia spojeného s vašou účasťou podliehajúcou zrážkovej dani podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bude tvorená sumou za ubytovanie (výška zohľadňuje cenu za izbu, tzn. v prípade dvojlôžkovej izby sa výška NP na osobu =cena izby/2 ).

 

V prípade potreby doplnenia ďalších informácii a požiadaviek, prosím, kontaktujte organizátora na adrese: kongres@tajpan.com, resp. tel. číslo: 0918 500 167.